Of je nu als bedrijf te maken krijgt met meervoudig ontslag of met herstructurering … de regelgeving rond beide situaties is complex. Hura ontwart voor jou het kluwen aan informatie, geeft je het juiste advies en ondersteunt je in het moeilijke traject van activiteitenafbouw en hertewerkstelling van je medewerkers.

Jouw traject in goede handen

Elk bedrijf is anders, elke situatie is bijgevolg uniek. Dankzij onze jarenlange ervaring in outplacement krijgen we snel een goed zicht op alle factoren en streven we naar een passende oplossing voor alle partijen.

In onze aanpak gaan we stap voor stap aan de slag, van voorbereiding tot en met nazorg:

Aanloopfase

 • We ondersteunen je bij de procedure voor herstructurering.
 • We betrekken de juiste partijen (vakbonden, VDAB, sectorfonds).
 • We werken een gericht outplacementtraject uit.
 • We bieden een voortraject aan om getroffen medewerkers al op te vangen tijdens hun tewerkstelling en hun eerste bezorgdheden weg te nemen. Op die manier blijft de continuïteit van de organisatie verzekerd.

Outplacement

 • We werken een traject uit dat aansluit bij de noden van jouw organisatie en de getroffen medewerkers.
 • We organiseren begeleiding dicht bij de woonplaats van de getroffen medewerkers.
 • We reiken specifieke instrumenten aan die aangepast zijn aan de doelgroep.
 • We communiceren met de tewerkstellingscel.

Nazorg

 • We volgen medewerkers op bij een nieuwe tewerkstelling.
 • We handelen het traject administratief af.
 • We helpen je om de outplacementkosten te recupereren.

Wil je outplacement bij meervoudig ontslag of herstructurering in goede banen leiden?

Neem een expert van Hura onder de arm voor het beste resultaat.

Hura 08Hura 41