Hura ondersteunt jou als werkgever

Een medewerker ontslaan is ook voor jou als werkgever een situatie die je uit het lood slaat. Bij Hura neem je een echte partner onder de arm die je de juiste ondersteuning geeft. We delen onze expertise, informeren je over rechten en plichten, en begeleiden je, zowel op praktisch/administratief als op menselijk vlak.

Hura 86Hura 81

Nood aan een luisterend oor en professioneel klankbord?

Neem contact op met een expert van Hura.