Linda Dries
Linda Dries
Career coach
+32 498 51 54 64

Als coach vind ik het een rijkdom om mensen te kunnen ondersteunen in hun persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling, en dit vanuit een warme betrokkenheid en respect voor ieder persoon.

Graag ondersteun ik je bij het ontdekken van jouw eigenheid en kwaliteiten, het helder krijgen van je gewenste situatie, en het vinden van de best bij jou passende job.

Hierbij kan ik mijn ervaring als coach en selectie- en opleidingsverantwoordelijke inzetten, samen met de inzichten vanuit de opleiding maatschappelijk werk/vormingswerk en meerdere voortgezette opleidingen (Talentencoach, Psycho-energetisch coach, Wandelcoach, Persoonlijk leiderschap, ...)"De sleutel van de deur naar verandering zit aan de binnenkant."